BIGGLES A BERLÍNSKÁ MISE (poválečné období)

 

Biggles se opět schází s von Stalheinem a ten ho upozorňuje na politické vrahy Karkoffa, Molska a Rallenského nasazené v Anglii s úkolem někoho zabít. Biggles pátrá po důležitém člověku, který má v nejbližší době přijet do Anglie, až naráží na rodinu Rothů,  kteří mají u sebe cenný dokument. Rothovi ovšem nejsou k nalezení. Biggles spolupracuje s Annou Lowenhardtovou, která je přítelkyně Rothů a která přijela do Anglie ze Sověty ovládané části Berlína a Rothovy najdou.

Letadla – Vickers Viscount