BIGGLES VE ŠPANĚLSKU (meziválečné období)

Biggles se kvůli prodělané úplavici plaví po lodi se svými přáteli. U španělských břehů je jejich loď potopena nepřátelským letadlem, protože ve Španělsku zuří občanská válka. Biggles s ostatními doplují na břeh a v hospodě Casa Reposada jim jeden britský agent předá velmi důležitý dokument. Ten chce ale také získat šéf výzvědné služby v Barceloně Juan Goudini. Po překonání mnoha problémů jsou všichni uvězněni v zajateckém táboře a unikají v ukradeném letadle Caproni.

Letadla – Caproni