hrabě von Faubourg

(Biggles jde do války) Major von Faubourg velel zpravodajské službě v Palestině na letišti v Zabale, ale byl neschopný a hloupý. Jak se asi cítil bystrý setník ERICH VON STALHEIN, který mu byl podřízen. Biggles sem přijel jako vyzvědač a Faubourga lehce oklamal. Von Stalheina ale ne. Ten si ale nemohl proti Faubourgovi nic dovolit. Faubourg na von Stalheina žárlil a těšilo ho, když se Bigglesovi podařilo z jeho léček vykroutit. Není divu, že byl von Stalhein pokořen.