"archeolog" Sekunder

( Biggles a hrob krále pouště ) Sekunder byl podvodník a vykradač hrobek. Zlákal mladého Adriana Mandera k výpravě do pouště, kde měli hledat " hrob krále pouště". Sekunder ale Mandera zanechal ve zdánlivě vyschlých horách uprostřed pouště. Mander však našel v jeskyni jezírko, ze kterého pil vodu. Sekunder se na místo po několika dnech vrátil s karavanou ( v čele s Nakishem Bolzanou ). V naději, že budemít volnou cestu se vydal k hrobce. Tam na něj však čekal Biggles a jeho lidé. Když Sekunder sahal malým otvorem do hrobky, nahmatel lidskou lebku, kterou odhodil stranou. I přes Bertiho varování tam sáhl podruhé. Tentokrát ovšem vytáhl ruku se štírem, který na nic nečekal a padoucha uštknul. Sekunder celý otekl. Díky Bigglesově laskavosti Sekunder přežil - vykopl ho v Siwě z letadla...

( Tadeáš Drahorád )

                                                                                                        

Adrian Mander                                                                                                                                   Nakish Bolzana