1, V jakém příbuzenském stavu je muž sedící s mužem na obraze?

2, V jaké knize bychom tento obrázek mohli najít?

-------------------------------------------------------------------------------------

3, Jak se jmenuje chlapík utíkající před buvolem? 

4, V jaké knize bychom tento obrázek našli?

-------------------------------------------------------------------------------------

5, Jak se jmenuje otylý domorodec stojící napravo?

6, Ve které knize bychom tento obrázek našli?

-------------------------------------------------------------------------------------

7, Před čím utíkají Biggles, Algy a Ginger?

-------------------------------------------------------------------------------------